Sobota, 20 grudnia 2014, data aktualizacji serwisu: 12.12.2014 o godzinie 10:26
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
214.866 osób

Informacje ogólne

  1. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

  2. ul. Leśna 8 05-320 Mrozy

  3. Kontakt: Telefon (25) 75-74-024 (centrala)

(25) 75-74-268 (sekretariat)

Fax (25) 75-74-612

  1. Adres strony internetowej placówki: www.zpmrozy.pl

  2. Adres e-mail: sekretariat@zpmrozy.pl

  3. Organem powołującym, prowadzącym i nadzorującym placówkę jest Minister Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach,

ul. Sądowa 2, 08-110 Siedlce.

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach SSO - Mirosław Sokólski.

  1. Sędzia sprawujący nadzór nad placówką SSR Paweł Bujalski

Sad Rejonowy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Mińsku Mazowieckim

ul. Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 756-49-23 

   
Data publikacji : 21.02.2006

Data modyfikacji : 10.07.2013Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Konrad Bruśniak


Statystyka strony: 7450 wizyt
©1999-2014 Zakład Poprawczy w Mrozach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL