Środa, 1 kwietnia 2015, data aktualizacji serwisu: 30.03.2015 o godzinie 15:23
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
228.170 osób
Strona główna

Głównymi celami Zakładu Poprawczego w Mrozach są cele:

  • opiekuńcze,
  • wychowawcze,
  • terapeutyczne,
  • dydaktyczne.
Poza tym statutowymi zadaniami zakładu jest organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

KONTAKT
ZAKŁAD POPRAWCZY W MROZACH
ul. Leśna 8
05-320 Mrozy
Telefon:
(025) 757-40-24
(025) 757-46-11
Fax:
(025) 757-46-12

©1999-2015 Zakład Poprawczy w Mrozach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL