Piątek, 27 maja 2016, data aktualizacji serwisu: 22.04.2016 o godzinie 12:17
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
276.646 osób
Strona główna

Głównymi celami Zakładu Poprawczego w Mrozach są cele:

  • opiekuńcze,
  • wychowawcze,
  • terapeutyczne,
  • dydaktyczne.
Poza tym statutowymi zadaniami zakładu jest organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska, współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

KONTAKT
ZAKŁAD POPRAWCZY W MROZACH
ul. Leśna 8
05-320 Mrozy
Telefon:
(025) 757-40-24
(025) 757-46-11
Fax:
(025) 757-46-12

©1999-2016 Zakład Poprawczy w Mrozach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL